O nas

Piotr Jurkowiecki

Prezes zarządu założyciel firmy SELMA

System kompostowania Bio-Com to technologia oparta na zastosowaniu taniego, jednorazowego, zamkniętego bioreaktora z INNOWACYJNYM systemem napowietrzania. Przeznaczony do biostabilizacji frakcji 0-80 zmieszanych odpadów komunalnych.

Ciągła pogoń za tańszymi zasobami i potęgujący się wzrost odpadów stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Zamiast angażować coraz większe zasoby możemy optymalizować ich użycie równocześnie poprawiając gospodarowanie odpadami w tym ich odzysk. Celem naszej firmy jest oferowanie technologii i usług wspomagających to.

Piotr Jurkowiecki - Prezes zarządu założyciel firmy SELMA
Maciej Gbiorczyk - Wice Prezes i główny inżynier

Maciej Gbiorczyk

Wice Prezes zarządu i główny inżynier

Biofiltry i filtry HAF Bio i HAF Gas to gama INNOWACYJNYCH urządzeń opartych o wysokiej skuteczności złoża mineralne. Biofiltry HAF bio przeznaczone do likwidacji uciążliwości odorowej i kontroli emisji do atmosfery. Filtry HAF Gas to urządzenia do oczyszczania biogazu mającego zastosowanie energetyczne.

Jestem Inżynierem Środowiska z dużym doświadczeniem w wykonywaniu robót, projektowaniu oraz produkcji urządzeń dla ochrony środowiska. Wiedza i doświadczenie, ale także wyobraźnia mogą pomagać optymalizować konstrukcję pod kątem funkcjonalności oraz zaangażowania zasobów podczas realizacji.

Oferta

Oferta firmy to cztery główne gałęzie dla których posiadamy innowacyjne i sprawdzone technologie. W obszarze działań naszej firmy jest projektowanie i dostawa dedykowanych urządzeń i systemów. Naszym kinetom możemy również zaproponować szereg usług związanych z naszymi technologiami.


Gospodarka odpadami

To system kompostowania Bio-Com System. Technologia oparta na zastosowaniu taniego, jednorazowego, zamkniętego bioreaktora z INNOWACYJNYM systemem napowietrzania. Przeznaczony do biostabilizacji frakcji 0-80 zmieszanych odpadów komunalnych.


Kontrola emisji

To gama urządzeń HAF bio przeznaczonych do kontroli emisji do atmosfery powietrza poprocesowego pochodzącego z gospodarki komunalnej lub przemysłu.
Filtry i biofiltry HAF-bio stosowane są do usuwania głównie odorów z procesu gospodarki odpadami, przemysłu przetwórczego czy chemicznego. Urządzenia te są również stosowane do usuwania związków takich jak siarkowodór, amoniak czy metan.


Czysty biogaz

To gama kompaktowych filtrów HAF gas o bardzo dużej skuteczności przeznaczonych do oczyszczania biogazu z siloksanów, siarkowodoru, amoniaku.
Głównym zadaniem naszych filtrów jest ochrona silników generatorów oraz wydłużenie okresu ich eksploatacji.


Logistya w gospodarce odpadami

To zakres usług oraz dostawa specjalistycznych maszyn przeznaczonych do magazynowania odpadów.
Jesteśmy polskim dystrybutorem maszyn firmy Orkel i Apiesse.