Kontrola emisji – HAF bio

 

Biogaz

KOMPAKTOWY, WIELOFUNKCYJNY BIOFILTR

Przeznaczenie Biofiltra HAF bio

HAF bio mobilny BioFiltr w postaci kontenera służący do oczyszczania powietrza procesowego np. kompostowania odpadów (element BCS) oraz innych procesów produkcji chemicznej, przemysłowej czy przetwórczej. Podstawowym przeznaczeniem biofiltra HAF bio jest usunięcie odorów z powietrza procesowego. Odory to lotne związki chemiczne, organiczne i nieorganiczne, wyczuwane przez receptory węchowe przy bardzo niskich stężeniach i rejestrowane przez mózg jako nieprzyjemne.

Przeznaczenie Biofiltra HAF bio

Filtr HAF bio jest mobilnym kontenerem o wymiarach zewnętrznych 2,6 x 2,7 x 2,1 do 3,6m wykonanym w całości z polipropyleny (PP). Urządzenie wyposażone jest standardowo w trzy segmenty filtrujące (kartridże), zbiornik na skropliny gazów oraz element z emiterem o długości 3m.

Złoże biofiltracyjne

Złoże biofiltracyjne znajduje się w wymiennych sekcjach. Pojedyncza sekcja ma wymiary 2,6m x 2,5m x 0,40m  i zawiera aktywowany oraz surowy sorbent o odpowiedniej granulacji.

Wydajność i skuteczność

Z uwagi na różnorodność wsadu oraz na wysoką złożoność procesów zachodzących podczas aerobowego biologicznego przetwarzania odpadów a także z powodu zróżnicowanej
wrażliwości ludzkich organów węchowych na różne związki odorowe biofiltr powinien być dobrany/konfigurowany w warunkach pracy instalacji.

Dla skutecznego filtrowania odorów biofiltr HAF bio umożliwia:
a) dobór właściwej granulacji i aktywacji złoża filtrującego
b) zwiększenie do 6 liczby wymiennych sekcji (standardowo 3)
c) wypełnienie poszczególnych sekcji różnymi złożami innymi o potwierdzonej skuteczności filtrowania konkretnych związków odorowych

Przyjmuje się, że biofiltr HAF bio posiada wydajność 2000 do 4000 m3/godz.

Biogaz

OBSŁUGA BIOFILTRA HAF bio

Filtr z czasem ulega naturalnemu zużyciu polegającemu na wysyceniu jego zdolności sorpcyjnych.
Może także dojść do zmniejszenia czynnego pola przepływu gazu wywołanego przyrostem nadmiernym błony biologicznej przez różnego typu zanieczyszczenia biologiczne, ciecze i pyły.
Po stwierdzeniu znaczącego zmniejszenia wydajności i/lub skuteczności biofiltra HAF bio

Rozwiązania

Nasze rozwiązania adaptujemy w różnych środowiskach