Belowanie odpadów – ORKEL

Belowanie RDF jest jednym z najlepszych sposobów jego magazynowana. Dzięki belowaniu skutecznie chronimy paliwo przed wpływam warunków atmosferycznych i samozapłonem. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy już martwić się rozwiewaniem przez wiatr naszego materiału, bele można składować na placach otwartych bez obawy o uciążliwość odorową dla otoczenia. Tak spakowane paliwo jest łatwe do załadunku transportowania.Nasza firma posiada w swoim parku maszynę ORKEL MP 2000 Compactor.
W ramach naszych usług oferujemy następujące usługi:
– dzierżawa maszyny
– belowanie RDF u klienta
Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji bądź wycenić usługę zapraszamy do kontaktu pod adresem maciej@selma.tech lub pod numerem +48 500 802 770

Rozwiązania

Nasze rozwiązania adaptujemy w różnych środowiskach