Gospodarka odpadami – BCS

Gospodarka odpadami - BCS

BIOLOGICZNE PRZETWAŻANIE ODPADÓW

 

SELMA jest producentem systemu kompostowania odpadów Bio-Com Ststem (BCS) to technologia oparta na zastosowaniu taniego, jednorazowego, zamkniętego zasobnika z INNOWACYJNYM systemem napowietrzania, oraz możliwością sterowania procesem zachodzącym w masie wsadu kompostowego. Zasobnikiem jest podłużny polietylenowy tunel o średnicy 3,0 m i długości 25 do 70 m. System ten może być wykorzystywany jako 1 stopniowy proces przetwarzania odpadów lub jako zamknięcie drugiego etapu w procesie 2 stopniowym.Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniem naszych klientów wprowadziliśmy do naszej oferty również usługę dzierżawy systemu BCS.
W ramach tej usługi oferujemy:
Dzierżawę kompletnego systemu BCS w skład, którego wchodzą:
– ściany czołowe
– instalacja napowietrzająca
– instalacja ujmowania powietrza poprocesowego
– urządzenie HAF bio do oczyszczania powietrza poprocesowego
– kompletny system sterowania procesem
– instalacja elektryczna (bez przyłącza energetycznego)
– maszyna do napełniania tuneliOferujemy dzierżawę 5 lub więcej stanowisk na okres minimum 1 roku, montaż systemu, bieżący serwis oraz dostawę kartridży filtrujących.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat naszych usług w tym zakresie prosimy o kontakt pod adresem maciej@selma.tech lub pod nr +48 500 802 770.

Rozwiązania

Nasze rozwiązania adaptujemy w różnych środowiskach