Weryfikacja

Świadectwo weryfikacjis

Bio-Com System

Jako piąta w programie EU ETV a pierwsza w swojej kategorii zweryfikowana technologia przetwarzania odpadów

Technologia biologicznego przetwarzania odpadów została zweryfikowana w ramach Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej

System Bio-Com to techinologia do kompostowania zmieszanych odpadów koomunalnych, umoziiwiająca
zmniejszenie objetości i biodegradowalności odpadów przed ich składowaniem, zgodnie z wymaganiami
dyrektywy ws. składowania odpadów.

Instalacja ma konstrukcję modułową, która pozwala na łatwe
przystosowanie w przypadku zmian przychodzącego strumienia odpadow.

Pobierz świadectwo weryfikacji w PDF

Świadectwo weryfikacji

Rozwiązania

Nasze rozwiązania adaptujemy w różnych środowiskach