Belowanie odpadów komunalnych

Teraz możesz zagęścić i szczelnie owinąć folią również:

 

 • odpady komunalne w celu ostatecznego składowania
 • frakcję wysokokaloryczną odpadów (czasowo do 3-ch lat) w celu późniejszego przetworzenia na paliwo
 • paliwo uzyskane z odpadów, w celu ekonomicznego transportu do spalania lub w celu przechowania ze względu na sezonowość zapotrzebowania

Korzyści:

Średnio trzykrotne zmniejszenie objętości składowania odpadów

Eliminacja składowiskowego kompaktora do ugniatania odpadów

Składowanie nieuciążliwe dla środowiska – eliminacja:

 • Zanieczyszczonych odcieków
 • Odorów
 • Rozwiewania
 • Ptactwa i gryzoni
 • Zagrożenia pożarowego
 • Poprawa warunków BHP na składowisku
 • Zachowanie właściwości kalorycznych zbelowanych odpadów
 • Zabezpieczenie zawartości przed nasiąkaniem wodą
 • Uproszczenie operacji oraz redukcja kosztów w transporcie i przeładunku

 

Belować można następujące materiały odpadowe:

 • Odpady komunalne zmieszane
 • Papier, plastik
 • Rozdrobnione wykładziny dywanowe
 • Odpady materiałów izolacyjnych
 • Rozdrobnione odpady z recyklingu samochodów
 • Paliwo alternatywne

Orkel Hi-X Compactor jest przemysłową praso owijarką do materiałów rozdrobnionych takich jak np. odpady czy biomasa.

Maszyna może być napędzana przez traktor (min. 120 KM) lub przez elektryczny zespół napędowy (opcjonalnie) o mocy znamionowej 55 kW.

Funkcje robocze zapewnia zespół pomp i silników hydraulicznych połączonych wężami z elektroniczno-ektrycznym sterowaniem.

Wysokość podczas jazdy
3 760
mm
Szerokość podczas jazdy
2 500
mm
Długość podczas jazdy
7 800
mm
Długość podczas pracy
10 930
mm
Waga bez zespołu napędowego
9 800
kg
Moc zespołu napędowego
55
kW
Średnica komory prasującej
1 150
mm
Szerokość komory prasującej
1 200
mm

Opis działania:

Surowiec jest wsypywany na stół podawczy (1) skąd przy pomocy przenośników jest transportowany do komory prasującej (2).

W komorze prasującej (2) materiał jest zagęszczany wskutek ciągłego dosypywania i obracania pomiędzy dwoma napiętymi taśmami aż do zapełnienia całej przestrzeni i do oparcia się tych taśm na 18 stalowych walcach.

Po zakończeniu prasowania – jeszcze w komorze – cylindryczna bela jest opasywana (3) folią a następnie – po uniesieniu ruchomej części komory – przetransportowana na stół owijarki (4).

Na owijarce (4) bela zostaje owinięta kilkoma warstwami (według potrzeb od 2 do 8) folii stretch o szerokości 750 mm co zapewnia szczelność a następnie zrzucona na ziemię.

pl_PLPolski
pl_PLPolski en_GBEnglish (UK)