Czysty biogaz – HAF gas

Biogaz

WYSOKO ABSORCYJNY FILTR DLA BIOGAZU

Biogaz

Przeznaczenie filtra HAF gas

HAF gas Filtr w postaci kompaktowego urządzenia wyposażonego w wymienny kartridż. Podstawowym przeznaczeniem HAF gas jest oczyszczanie biogazu używanego do spalania w generatorach lub na świeczce. Dzięki zastosowaniu HAF gas możemy skutecznie wydłużyć czas pracy silnika generatora.

Budowa

Filtr HAF gas to dwuczęściowe cylindryczne urządzenie o średnicy 1,25 m i całkowitej wysokości do 1,5m. Składa się on z podstawy kartridża montowanej na stałe w sieci gazowej oraz wymiennego kartridża. Konstrukcja pozwala na szybką wymianę kartridża i przekazanie zużytego złoża do utylizacji.

Biogaz
Biogaz

Złoże filtracyjne

Złoże filtracyjne znajduje się w wymiennym kartridżu. Pojedyncza kartridż ma średnicę 1,25m oraz wysokość 1,0m masa całkowita około 0,5 Mg. Materiał filtracyjny to mineralny sorbent o odpowiedniej granulacji.

Wydajność i skuteczność

Z uwagi na różnorodność składu gazu oraz na wysoką złożoność procesów zachodzących podczas wytwarzania biogazu filtr
powinien być dobrany/konfigurowany w warunkach pracy instalacji.

Dla skutecznego filtrowania biogazu filtr HAF gaz umożliwia budowanie zblokowanych systemów filtracyjnych.

Budowa systemów opiera się o następujące parametry:

a) dobór właściwej granulacji i aktywacji złoża filtrującego
b) zwiększenie liczby urządzeń HAF gas
c) wypełnienie poszczególnych kartridzy różnymi złożami o potwierdzonej skuteczności filtrowania konkretnych związków.

Przyjmuje się, że filtr HAF bio posiada wydajność 500 m3/godz.
Złoże mineralne wykorzystywane do budowy filtrów HAF gas charakteryzuje się bardzo wysoką skuteczności oczyszczania biogazu z takich związków jak siloksany, siarkowodór czy amoniak.

Biogaz

Głowica silnika po 1500 godzinach pracy bez
zastosowania filtru biogazu

Głowica silnika po 1500 godzinach pracy z
zastosowaniem filtru biogazu HAF gas

OBSŁUGA BIOFILTRA HAF gas

Filtr z czasem ulega naturalnemu zużyciu polegającemu na wysyceniu jego zdolności sorpcyjnych. Może także dojść do zmniejszenia czynnego pola przepływu gazu wywołanego przez różnego typu zanieczyszczenia, ciecze i pyły. Po stwierdzeniu znaczącego zmniejszenia wydajności i/lub skuteczności filtra HAF gas, w takim momencie następuje wymiana kartridża filtracyjnego.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat filtrów HAF gas prosimy o kontakt na adres maciej@selma.tech lub telefon +48 500 802 770.