HAFbio

MINERALNO-BIOLOGICZNY FILTR POWIETRZA

INNOWACYJNY

FILTR ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA

 

POZWALA NA ROZBUDOWĘ NA MIEJSCU W CELU UZYSKANIA ZADOWALAJĄCEJ SKUTECZNOŚCI

Selma jest firmą produkująca innowacyjne, kompaktowe, oraz wielofunkcyjne filtry mineralno-biologiczne przeznaczone do ograniczenia emisji gazów procesowych.

Przeznaczenie HAFbio

Głównym zadaniem filtra jest usunięcie odorów zanieczyszczonego powietrza.
Odory to lotne związki chemiczne, organiczne i nieorganiczne, wyczuwane przez receptory węchowe przy bardzo niskich stężeniach i rejestrowane przez mózg jako nieprzyjemne.
HAFbio to nie jest filtr w technicznym tego słowa znaczeniu ale jest to skomplikowany biokatalizator lub bioreaktor. Mikroorganizmy zasiedlone w złożu filtrującym dokonują przemiany związków złowonnych na nieszkodliwie bezzapachowe związki chemiczne. Cały proces filtracji przez HAFbio polega na przepuszczaniu gazu przez kolejne warstwy złoża.

W standardowym HAFbio złoże zostaje zaszczepione mikroorganizmami a substancje złowonne stanowią ich pokarm.
W przeciwieństwie do filtrów z węgla aktywnego, filtry HAFbio ze złożem HaloSorb nie są wrażliwe na działanie wilgoci a wręcz wymagają jej utrzymania na odpowiednim poziomie.

W wersji wysokotemperaturowej złoże HaloSorb działa jak sito molekularne absorbując związki złowonne.

Elementy konstrukcyjne oraz wymiary
HAFbio

Filtr HAF bio zbudowany jest w postaci kontenera o wymiarach zewnętrznych 2,6 x 2,7 x 2,1 do 3,6m.

W wersji standardowej: 
Obudowy segmentów filtra, przegrody oraz elementy osprzętu są wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylenu) o konstrukcji zapewniającej odpowiednie: sztywność oraz izolację termiczną (ścianki zewnętrzne) a także trwałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

Elementy nośne konstrukcji są wykonane ze stali kwasoodpornej.

Złoże filtrujące

Głównym elementem filtra biologicznego jest warstwa porowatego materiału filtrującego, który zasiedlony jest przez mikroorganizmy.

Złoże filtrujące znajduje się w wymiennych segmentach. Złoże w pojedynczym segmencie ma wymiary 2,6m x 2,7m x do 0,45m i zawiera w wersji podstawowej – złoże HALOSORB-B o odpowiedniej granulacji.

DZIAŁANIE HAFbio

Proces biofiltracji przez filtr HAFbio polega na przepuszczaniu zanieczyszczonego powietrza  przez kolejne warstwy złoża. Mikroorganizmy zasiedlone w porowatym złożu filtra dokonują przemiany związków złowonnych zawartych w strumieniu zanieczyszczonego powietrza wydzielając nieszkodliwie bezzapachowe związki chemiczne.
Zanieczyszczenia absorbowane na powierzchni wypełnienia dyfundują do utworzonej błony biologicznej, gdzie ulegają biodegradacji.
Mikroorganizmy znajdujące się na powierzchni sorbentu oraz wewnątrz sorbentu mogą rozłożyć substancje odorowe praktycznie w 100%.

Wyposażenie HAFbio:

A. automatyczny układ zraszania złoża.

B. opcjonalnie w czujniki pozwalające na ciągły pomiar:
     1. wilgotności
     2. temperatury powietrza
     3. ciśnienia

Wydajność i skuteczność

Skuteczność filtra zależy od:

  • Złoża – granulacji i obecności odpowiednich kultur mikroorganizmów
  • czasu retencji zanieczyszczonego powietrza w filtrującym złożu czyli szybkości jego przepływu przez to złoże

Z kolei wydajność HAFbio zależy od:

  • powierzchni złoża oraz
  • stopnia jego zanieczyszczenia.

Parametry pracy HAFbio – skuteczność i wydajność można regulować przez:

  • zwiększanie liczby sekcji (sumarycznej grubości złoża i tym samym czasu retencji w nim powietrza)
  • dostawianie kolejnych modułów HAFbio zwiększając tym powierzchnię filtrującą urządzenia.

Przyjmuje się, że jeden moduł HAFbio standard posiada wydajność od 2000 do 6000 m3/godz. i zależy od stopnia zanieczyszczenia oczyszczanego powietrza a także od rodzaju odorów.

Przy oczyszczaniu powietrza pochodzącego z instalacji wentylacyjnych wydajność jest bliżej górnej granicy podczas a przy oczyszczaniu powietrza procesowego (np. z kompostowni) to wydajność jest bliższa dolnej wartości granicznej.

Skuteczność HAF bio osiągnięta podczas testów weryfikacyjnych w ramach ETV

OBSŁUGA BIOFILTRA HAF-bio

Filtr z czasem ulega naturalnemu zużyciu polegającemu na wysyceniu jego zdolności sorpcyjnych. Może także dojść do zmniejszenia czynnego pola przepływu gazu wywołanego nadmiernym przyrostem błony biologicznej przez różnego typu zanieczyszczenia biologiczne, ciecze i pyły. Po stwierdzeniu znaczącego zmniejszenia wydajności i/lub skuteczności filtra HAFbio należy wymienić najniższą sekcję filtrującą obniżając położenie wyższych. Po wymianie zużytego złoża usuniętą wcześniej sekcję należy usytuować na górze.

en_GBEnglish (UK)
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski