Belowanie innych materiałów rozdrobnionych

Rezerwy paliwa alternatywnego

Utrzymywanie rezerwy gotowego paliwa na wypadek nieoczekiwanych przerw w jego produkcji jest przejawem odpowiedzialnego zarządzania. Jest to sprawa wiarygodności wobec odbiorcy, który oczekuje ciągłości dostaw. Dla odbiorcy jest to sprawa ważna a przy dużej konkurencji wśród dostawców może decydować o zawarciu kontraktu oraz o jego warunkach. Odbiorcy paliwa alternatywnego to zakłady pracujące w trybie dostaw JIT tj. „just in time” albo po spolszczeniu „na czas”. Taki tryb zaopatrzenia w materiały do produkcji został upowszechniony kilkadziesiąt lat temu. Chodziło o obniżenie kosztów magazynowania oraz kosztów finansowych związanych z zaopatrzeniem. Na początku było to wyzwanie dla systemów logistycznych ale problem został rozwiązany i dostawa w trybie JIT stała się powszechna. Tryb JIT jest wygodny dla odbiorcy ale wymaga niezawodności od dostawcy i jego wiarygodność staje się decydująca. Zakłócenia dostaw to ogromne koszty związane z przestojem i opóźnieniem w produkcji. W systemie JIT dostawca musi się dobrze przygotować do zapewnienia niezawodnych dostaw pod rygorem nie tylko kar umownych ale również utraty zamówienia i wizerunku. Polecamy system magazynowania rezerw paliwowych w belach cylindrycznych, który jest pożarowo bezpieczny, stosunkowo tani bo nie wymaga magazynu i nieobciążający dla środowiska ale przede wszystkim zabezpiecza paliwo przed utratą wartości energetycznej. Nasza firma oferuje usługowe belowanie paliwa alternatywnego w celu tworzenia rezerw gotowego produktu.

Belowanie RDF (skrót od ang. Refuse Derived Fuel) jest jednym z najlepszych sposobów jego magazynowana. Dzięki belowaniu skutecznie chronimy paliwo przed wpływam warunków atmosferycznych i samozapłonem. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy już martwić się rozwiewaniem przez wiatr naszego materiału, bele można składować na placach otwartych bez obawy o uciążliwość odorową dla otoczenia. Tak spakowane paliwo jest łatwe do załadunku transportowania.

Orkel Hi-X Compactor jest przemysłową praso owijarką do materiałów rozdrobnionych takich jak np. odpady czy biomasa.

Maszyna może być napędzana przez traktor (min. 120 KM) lub przez elektryczny zespół napędowy (opcjonalnie) o mocy znamionowej 55 kW.

Funkcje robocze zapewnia zespół pomp i silników hydraulicznych połączonych wężami z elektroniczno-ektrycznym sterowaniem.

Wysokość podczas jazdy
3 760
mm
Szerokość podczas jazdy
2 500
mm
Długość podczas jazdy
7 800
mm
Długość podczas pracy
10 930
mm
Waga bez zespołu napędowego
9 800
kg
Moc zespołu napędowego
55
kW
Średnica komory prasującej
1 150
mm
Szerokość komory prasującej
1 200
mm

Opis działania:

Surowiec jest wsypywany na stół podawczy (1) skąd przy pomocy przenośników jest transportowany do komory prasującej (2).

W komorze prasującej (2) materiał jest zagęszczany wskutek ciągłego dosypywania i obracania pomiędzy dwoma napiętymi taśmami aż do zapełnienia całej przestrzeni i do oparcia się tych taśm na 18 stalowych walcach.

Po zakończeniu prasowania – jeszcze w komorze – cylindryczna bela jest opasywana (3) siatką lub folią a następnie – po uniesieniu ruchomej części komory – przetransportowana na stół owijarki (4).

Na owijarce (4) bela zostaje owinięta kilkoma warstwami (według potrzeb od 2 do 8) folii stretch o szerokości 750 mm co zapewnia szczelność a następnie zrzucona na ziemię.

pl_PLPolski
pl_PLPolski en_GBEnglish (UK)