BIOSTABILIZACJA

Kompostowanie

Kompostowanie

Biostabilizacja

BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW​

SELMA jest producentem systemu kompostowania odpadów Bio-Com System (BCS) to technologia oparta na zastosowaniu taniego, jednorazowego, zamkniętego zasobnika z INNOWACYJNYM systemem napowietrzania, oraz możliwością sterowania procesem zachodzącym w masie wsadu kompostowego. Zasobnikiem jest podłużny polietylenowy tunel o średnicy 3,0 m i długości 25 do 70 m. System ten może być wykorzystywany jako 1 stopniowy proces przetwarzania odpadów lub jako zamknięcie drugiego etapu w procesie 2 stopniowym.

Świadectwo weryfikacji

Bio-Com System

Jako piąta w programie EU ETV a pierwsza w swojej kategorii zweryfikowana technologia przetwarzania odpadów.

Technologia biologicznego przetwarzania odpadów została zweryfikowana w ramach Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej

System Bio-Com to techinologia do kompostowania zmieszanych odpadów koomunalnych, umoziiwiająca zmniejszenie objetości i biodegradowalności odpadów przed ich składowaniem, zgodnie z wymaganiami dyrektywy ws. składowania odpadów.

Instalacja ma konstrukcję modułową, która pozwala na łatwe przystosowanie w przypadku zmian przychodzącego strumienia odpadów.

 

Ten schemat idealnie ilustruje procesy zachodzące w systemie BIO-Com, oraz ich efekty. 

Główne zalety systemu:

√ ochrona przed uciążliwością dla środowiska w czasie całego procesu
√ zapewnienie optymalnych warunków procesu
√ monitorowanie i rejestrację parametrów jego przebiegu
√ automatyczne sterowanie oraz
√ spełnienie rekomendacji BAT w pełnym zakresie

 

 

Napełnianie rękawa

Uprzednio przygotowany i rozdrobniony wsad, jest ładowany do rękawa przy pomocy przeznaczonej do tego celu prasy liniowej lub ślimakowej.


Green Bagger CT300FL – wysokowydajna prasa liniowa umożliwiająca szybki i dokładny załadunek odpadów do bioreaktora. Podczas załadunku maszyna rozkłada we wsadzie trzy rurociągi obiegu powietrza wewnątrz reaktora

Roto-Com – wydajna prasa prasa ślimakowa która dodatkowo miesza ładowany wsad. Podobnie jak Green Bagger podczas załadunku bioreaktora instaluje we wsadzie trzy rurociągi obiegu powietrza wewnątrz reaktora.

Bioreaktor

Bioreaktorem w systemie Bio-Com jest szcelnie zamknięty tunel foliowy wykonany z trójwarstwowej, bardzo wytrzymałej folii polietylenowej o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. Rękaw foliowy (zwany też tunelem) izoluje stabilizowany wsad przed niekorzystnym działaniem opadów atmosferycznych, wiatru, owadów, gryzoni, ptaków i innych zwierząt. Tworząc barierę z otoczeniem zapewnia łatwiejsze sterowanie procesem biostabilizacji. Dodatkowo, w sytuacji przypadkowego uszkodzenia, przerwania folii, perforację w łatwy sposób można uszczelnić zaklejając ją łatą z polietylenu lub zakładając płytkę uszczelniającą.

Efektywne napowietrzanie

W systemie Bio-Com System wymuszone napowietrzanie, służące utrzymaniu warunków tlenowych, odbywa się za pomocą doprowadzającego powietrze wentylatora. Proces efektywnego napwietrzania można podzielić na 3 fazy:

Faza 1

Napełnianie rękawa

Faza 2

Dynamicznie – poprzez przepływ powietrza dostarczanego za pośrednictwem dwóch perforowanych rur biegnących przez całą długość rękawa.

Faza 3

Dynamicznie – dzięki dostarczanemu powietrzu tworzy się odpowiednia temperatura i wytwarza się kompost. 

Obieg powietrza procesowego

Powietrze poprocesowe jest zbierane przez rurę perforowaną o średnicy 110mm, zlokalizowaną w górnej części reaktora na całej jego długości. Następnie zostaje odprowadzone poprzez kolektor w ścianie czołowej rurą do biofiltra HAF–bio, w którym zostaje oczyszczone z substancji pylnych, lotnych oraz pozbawione odoru.

Automatyczne sterowanie

Panel dotykowy instalowany w szafie sterującej umożliwiający zarządzanie oraz podgląd stanu procesów.
Obsługiwany za pomocą przyjaznego interfejsu graficznego.
Umożliwia ustawianie parametrów procesu oddzielnie dla każdego tunelu.
Funkcja edycji parametrów procesu może być zabezpieczona kodem PIN w celu ograniczenia i kontroli dostępu.

Umożliwia podgląd bieżącego stanu procesów oraz kontrolę poprawności działania wszystkich elementów systemu.
Umożliwia podgląd historii pomiarów temperatury (wykres).

pl_PLPolski
pl_PLPolski en_GBEnglish (UK)