Piotr Jurkowiecki

Prezes zarządu założyciel firmy SELMA

System kompostowania Bio-Com to technologia oparta na zastosowaniu taniego, jednorazowego, zamkniętego bioreaktora z INNOWACYJNYM systemem napowietrzania. Przeznaczony do biostabilizacji frakcji 0-80 zmieszanych odpadów komunalnych.

Ciągła pogoń za tańszymi zasobami i potęgujący się wzrost odpadów stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Zamiast angażować coraz większe zasoby możemy optymalizować ich użycie równocześnie poprawiając gospodarowanie odpadami w tym ich odzysk. Celem naszej firmy jest oferowanie technologii i usług wspomagających to.

Maciej Gbiorczyk

Wice Prezes i główny inżynier

Jestem Inżynierem Środowiska z dużym doświadczeniem w wykonywaniu robót, projektowaniu oraz produkcji urządzeń dla ochrony środowiska. Współpracowałem z wyższymi uczelniami we Wrocławiu, Bydgoszczy, Rzeszowie. Na Wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym prowadziłem cykl zajęć o nowoczesnych technologiach w dziedzinie ochrony środowiska.

Biofiltry i filtr HAF Bio to gama INNOWACYJNYCH urządzeń opartych o wysokiej skuteczności złoża mineralne. Biofiltry HAF bio przeznaczone do likwidacji uciążliwości odorowej i kontroli emisji do atmosfery. 

Nasze rozwiązania w Polsce

Nasze rozwiązania adaptujemy w różnych środowiskach

SELMA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA