Kontrola procesu on-line dzięki bezprzewodowym pomiarom parametrów oraz komputerowemu serwerowi sterującemu nadmuchem