Powietrze poprocesowe jest zbierane przez rurę perforowaną o średnicy 110mm, zlokalizowaną w górnej części reaktora na całej jego długości.