System powietrza poprocesowego

  • by

Powietrze poprocesowe jest zbierane przez rurę perforowaną o średnicy 110mm, zlokalizowaną w górnej części reaktora na całej jego długości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *